СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Директно реплика на пара

  • Direct Steam Retort

    Директно реплика на пара

    Наситената парна реторта е най-старият метод за стерилизация в контейнера, използван от човека. За стерилизация на консервни кутии това е най-простият и надежден вид реторта. В процеса е присъщо целият въздух да се евакуира от ретортата чрез заливане на съда с пара и позволяване на въздуха да излезе през вентилационни отвори. По време на фазите на стерилизация на този процес няма свръхналягане, тъй като въздухът няма право да влиза съд по всяко време по време на всеки етап на стерилизация. Въпреки това може да има въздушно свръхналягане, приложено по време на стъпките на охлаждане, за да се предотврати деформация на контейнера.