SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Възстановяване на енергия от реторта

  • Възстановяване на енергия от реторта

    Възстановяване на енергия от реторта

    Ако вашата реторта отделя пара в атмосферата, системата за оползотворяване на енергията на парния автоклав DTS ще преобразува тази неизползвана енергия в използваема гореща вода, без да засяга изискванията за топлинна обработка на FDA/USDA за отработените газове.Това устойчиво решение може да спести много енергия и да помогне за опазването на околната среда чрез намаляване на фабричните емисии.