СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Възстановяване на енергия на реторта

  • Retort Energy Recovery

    Възстановяване на енергия на реторта

    Ако вашата реторта излъчва пара в атмосферата, системата за регенериране на енергия от автоклав DTS ще преобразува тази неизползвана енергия в използваема гореща вода, без да се засягат изискванията на FDA / USDA за топлинна обработка. Това устойчиво решение може да спести много енергия и да помогне за опазването на околната среда чрез намаляване на фабричните емисии.