СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Парна и ротационна реторта

  • Steam And Rotary Retort

    Парна и ротационна реторта

    Парна и ротационна реторта е да се използва въртенето на въртящото се тяло, за да накара съдържанието да тече в опаковката. В процеса е присъщо целият въздух да се евакуира от ретортата чрез заливане на съда с пара и позволяване на въздуха да излезе през вентилационни отвори. По време на фазите на стерилизация на този процес няма свръхналягане, тъй като въздухът няма право да влиза съд по всяко време по време на всеки етап на стерилизация. Въпреки това може да има въздушно свръхналягане, приложено по време на стъпките на охлаждане, за да се предотврати деформация на контейнера.