SPECIALIZE IN STERILIZATION • FOCUS ON HIGH-END

Парна и ротационна реторта

  • Парна и ротационна реторта

    Парна и ротационна реторта

    Парна и ротационна реторта е да се използва въртенето на въртящото се тяло, за да накара съдържанието да тече в опаковката.Присъщо на процеса е, че целият въздух се евакуира от ретортата чрез наводняване на съда с пара и позволяване на въздуха да изтича през вентилационните клапани. Няма свръхналягане по време на фазите на стерилизация на този процес, тъй като не се допуска въздух да навлиза в съд по всяко време по време на всяка стъпка на стерилизация.Въпреки това, може да има въздушно свръхналягане, приложено по време на етапите на охлаждане, за да се предотврати деформация на контейнера.