СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Пилотно ретортиране

  • Pilot Retort

    Пилотно ретортиране

    Пилотната реторта е многофункционална тестова стерилизационна реторта, която може да реализира методи за стерилизация като напръскване (воден спрей, каскада, страничен спрей), потапяне във вода, пара, въртене и др. Също така може да има всякаква комбинация от множество стерилизационни методи за лабораториите за разработване на нови продукти на производители на храни, формулиране на процеси на стерилизация за нови продукти, измерване на стойността на FO и симулиране на стерилизационната среда в действителното производство.