СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Вертикална безкрайна ретро система

  • Vertical Crateless Retort System

    Вертикална безкрайна ретро система

    Непрекъснатата безстепенна репликационна линия за стерилизация е преодоляла различни технологични затруднения в стерилизационната индустрия и насърчава този процес на пазара. Системата има висока техническа отправна точка, усъвършенствана технология, добър ефект на стерилизация и проста структура на системата за ориентация на консервите след стерилизация. Той може да отговори на изискванията за непрекъсната обработка и масово производство.