СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Количка

  • Trolley

    Количка

    Количката се използва за преобръщане на натоварените тави на земята въз основа на реторта и размера на тавата, като размерът на количката трябва да съвпада с тях.