СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ В СТЕРИЛИЗАЦИЯТА • Фокусирайте се върху висок край

Автоматизирана система за партидно ретортиране

  • Automated Batch Retort System

    Автоматизирана система за партидно ретортиране

    Тенденцията в преработката на храни е да се отдалечат от малките ретортни съдове към по-големите черупки, за да се подобри ефективността и безопасността на продуктите. По-големите съдове предполагат по-големи кошници, които не могат да се обработват ръчно. Големите кошници са просто твърде обемисти и твърде тежки, за да може един човек да се движи.